Om onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten wij cookies (en vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij zorgen voor een correct werkende website. Wij verzamelen geen data voor derden over uw internetgedrag. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten
https://www.dehaco.nl/algemene-voorwaarden_328____NL
Uw totaalleverancier voor de sloop-, recycling- en saneringsbranche
Uw offerte aanvragen
Zoeken
 
2017012615182360

Onze voorwaarden


ACTIEVOORWAARDEN DEHACO B.V.
VIJFTIEN DAGEN DEAL 2017

Definities

 1. De in deze Actievoorwaarden met hoofdletter geschreven termen zullen de navolgende betekenis hebben:
 • Dehaco: aanbieder en verkoper van het Actieproduct, zijnde Dehaco B.V.
 • Actiegebied: het gebied binnen de Benelux waarbinnen de actie plaatsvindt.
 • Actieproduct: het product dat ten tijde van de actieperiode wordt gepromoot middels de ‘Vijftien Dagen Deal’.
 • Actievoorwaarden: de onderhavige actievoorwaarden van Dehaco B.V.
 • Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende voorwaarden die gedurende de Actieperiode zijn vermeld op ieder promotiemiddel waaronder begrepen maar niet beperkt tot leaflets, websites en nieuwsbrieven.
 • Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de actie en daar op grond van de Actievoorwaarden ook toe gerechtigd is.

Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Vijftien Dagen Deal’ en is een initiatief van Dehaco B.V., gevestigd aan de Kruisbaak 25, 2165 AJ te Lisserbroek (hierna: ‘Dehaco’) ter promotie van het Actieproduct.    
 2. De actieperiode start iedere 1e van de maand om 00:01 uur en eindigt iedere 15e van de maand om 23:59 uur. Het betreft steeds een tijdelijke actie. Alle bestellingen die zijn ontvangen na de 15e van elke maand zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 3. Dehaco is gerechtigd de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie vroegtijdig te beëindigen of te verlengen.
 4. De op de actie van toepassing zijnde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 5. De actie is geldig zolang de voorraad strekt.

Deelname

 1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon met zijn woon-, verblijf- of vestigingsplaats binnen het Actiegebied is gerechtigd tot deelname aan de actie.
 2. Deelname aan de actie vindt automatisch plaats indien aan de gestelde voorwaarden, vermeld in de Aanvullende Voorwaarden en Actievoorwaarden, is voldaan.

Overig

 1. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en typefouten.
 2. Dehaco is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de Deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie.
 3. Indien er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Actievoorwaarden tegenstrijdigheid bestaat, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden.
 4. In de gevallen waarin deze Aanvullende Voorwaarden of de Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Dehaco.
 5. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten met Dehaco zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Dehaco van toepassing welke zijn te vinden op www.dehaco.nl/downloads.
 
Algemene Leveringsvoorwaarden
Algemene Verhuurvoorwaarden
Verzekeringsvoorwaarden verhuur
Aanleveringsvoorwaarden
Prijslijsten