Om onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten wij cookies (en vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij zorgen voor een correct werkende website. Wij verzamelen geen data voor derden over uw internetgedrag. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten
https://www.dehaco.nl/disclaimer/_348____NL
Uw totaalleverancier voor de sloop-, recycling- en saneringsbranche
Uw offerte aanvragen
Zoeken
Openingstijden
Maandag   08.00 - 17.00 uur
Dinsdag   08.00 - 17.00 uur
Woensdag   08.00 - 17.00 uur
Donderdag   08.00 - 17.00 uur
Vrijdag   08.00 - 17.00 uur
Zaterdag   10.00 - 12.00 uur
    (Alleen op afspraak)
Zondag   Gesloten

 

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.dehaco.nl). Deze website is eigendom van Dehaco B.V., die haar hoofdkantoor heeft op Kruisbaak 25, 2165 AJ in Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 34059024 (“Dehaco B.V.”).

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Dehaco B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Dehaco B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Dehaco B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Dehaco B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de internetbrowser worden opgeslagen op de computer. Dehaco B.V. gebruikt cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser dusdanig instellen dat u bij een bezoek aan Dehaco B.V. geen cookies ontvangt.

Privacy statement

Dehaco B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Indien u zich via deze website of op enige andere wijze (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief behouden wij ons het recht voor u periodiek een nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich hier te allen tijde ook weer voor uitschrijven (opt-out).

Dehaco B.V. zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Al uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen:
Dehaco B.V.
Kruisbaak 25
2165 AJ Lisserbroek
Telefoon: 0252-41 79 50
E-mail: info@dehaco.nl